Privacyverklaring CVENZO | CVENZO Digitaal Maatwerk

CVENZO, gevestigd aan Fliet 25 8855 CH Sexbierum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.cvenzo.com
Fliet 25
8855 CH
Sexbierum
0681670809

Persoonsgegevens die wij verwerken

CVENZO verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Informatie over jouw werkervaring, jouw opleidingen, jouw diploma’s, jouw certificaten, de talen die jij spreekt en schrijft, jouw doelen en ambities.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cvenzo.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CVENZO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

– Het analyseren van eventuele betalingen die niet zijn gelukt.

– Het verbeteren van onze diensten.

– Om diensten voor jou te kunnen uitvoeren.

– CVENZO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CVENZO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CVENZO) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CVENZO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
Persoonsgegevens                   > 7 Jaar > Belastingwet

Personalia                                  > 7 Jaar > Belastingwet

Internetbrowser en apparaat type >7 Jaar> Belastingwet, voor het verbeteren van onze website en de controle van eventuele betalingen van jou aan CVENZO.

Informatie over jouw werkervaring, jouw opleidingen, jouw diploma’s, jouw certificaten, de talen die jij spreekt en schrijft, jouw doelen en ambities                  >tot voltooien dienst “CV op Maat”> voor het opstellen van een CV voor jou.

Adres                                          > tot voltooien dienst “CV op maat”> voor het opstellen van een CV voor jou.

IP adres                                    >

Wanneer jij een reactie plaatst op een blog artikel van CVENZO kan CVENZO zien vanaf welk IP adres jouw reactie is geplaatst. Dit is een functionaliteit van ons CMS systeem, wij delen jouw IP adres niet met derden, alleen wanneer bijvoorbeeld politie, justitie dit volgens de wet bij ons zal aanvragen. Wanneer jij wilt dat wij jouw IP adres verwijderen zal automatisch ook jouw reactie op het blogartikel van CVENZO worden verwijderd.

Wil jij dat CVENZO jouw IP adres toch verwijderd? Stuur dan een e-mail naar info@cvenzo.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

CVENZO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CVENZO maakt gebruik van technische en functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert. We vermijden het gebruik van tracking cookies vanwege privacyoverwegingen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social Media Plugins en Knoppen

Op de pagina’s van CVENZO maken we gebruik van de pictogrammen van de sociale netwerken “Facebook” en “Telegram”. Deze diensten worden aangeboden door “Facebook Inc” en “Telegram Messenger LLP”. Door gebruik te maken van de website van CVENZO, kunnen Facebook Inc en Telegram Messenger LLP zien dat jij mogelijk interesse hebt in een dienst, product of verhaal van ons. Op basis van die informatie kunnen Facebook Inc en Telegram Messenger LLP jouw advertenties tonen die matchen met de informatie die te vinden is op de website van CVENZO.

CVENZO gebruikt deze buttons om het contact met klanten en het bereik van klanten te verbeteren. Echter heeft CVENZO geen invloed op het beleid van Facebook Inc en Telegram Messenger LLP.

Zeker, hier is een tekst die je kunt gebruiken om aan te geven dat jullie betalingen via Mollie verlopen, met een verwijzing naar hun cookiebeleid:

Betalingen verlopen via Mollie

Wij willen je laten weten dat onze betalingstransacties worden verwerkt via Mollie, een betrouwbare betaalprovider. Mollie maakt gebruik van cookies om de betalingservaring te verbeteren en de nodige functionaliteiten te waarborgen.

Voor meer informatie over het cookiebeleid van Mollie, kun je hun beleid raadplegen op deze link.

Als je vragen hebt over onze betalingsprocessen of meer details wilt, staan we tot je beschikking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CVENZO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cvenzo.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

CVENZO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CVENZO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cvenzo.com

De website van CVENZO is beveiligd met een ssl certificaat, deze is te herkennen aan het slotje voor het webadres in de browserbalk. En de tekst https voor het webadres. Een ssl certificaat voorkomt dat eventuele hackers kunnen meekijken wanneer jij op de website van CVENZO actief bent.

CVENZO bewaard jouw gegevens lokaal op een laptop die beveiligd is met gezichtsherkenning, pincode, antivirus software en firewall. Daarnaast bewaard CVENZO jouw gegevens als back-up op een externe harde schijf die in de vestiging van CVENZO is opgeslagen. CVENZO bewaard jouw gegevens ook op de webserver van de website www.cvenzo.com, ook deze is beveiligd met een sterk wachtwoord en SSL certificaat. Jouw gegevens worden door CVENZO ook op papier bewaard in een map die wordt opgeslagen in de vestiging van CVENZO. De vestiging van CVENZO wordt bewaakt door sloten op deuren en ramen en wordt tevens bewaakt door een hond.

Alleen de persoon “Mathew Steman” kan jouw gegevens inzien. Mathew Steman is de eigenaar van CVENZO.

Wanneer toch blijkt dat jouw gegevens zijn gelekt via CVENZO maken wij direct melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En neemt CVENZO contact met jou op om te melden dat jouw gegevens zijn gelekt. Op deze manier blijven wij transparant en kun jij passende maatregelen nemen.